Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Rada Ministrów
Kanclerz
Prokrustes
Minister, Podkanclerzy
Albert Jan Maat von Hippogriff
Sejm
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Daniel January von Tauer-Krak
Asesor (do 5.01.2021)
Mateusz Wilhelm
Książę
Andrzej Fryderyk
Asesor (do 3.01.2021)
Brunon Krasnodębski
Asesor (do 24.10.2020)
Cillian Saerucaeg
Asesor (do 09.11.2020)
Daniel January von Tauer-Krak
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Antoni Kacper Burbon-Conti
Podprefekt Generalny
Prokrustes
Korpus Administracji Rządowej
Administrator „Golden Quotes”
Avril von Levengothon
Pracownik Kancelarii Rady Ministrów
Adam van der Choheln Gilbert I
Dyrektor SOBOS
Juliette Alatriste
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Ambasador w Republice Bialenii
Eugeniusz Maat
Ambasador w Królestwie Trizondalu
ramael
Prowincje i Państwa Stowarzyszone
Królowa Teutonii
Joanna Izabela
Namiestnik Starosarmacji
Bartosz von Thorn-Janiczek
Lord Szambelan Królestwa Hasselandu
Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek
Naczelna Izba Architektury
Radca, Sekretarz NIA
Avril von Levengothon
Kanclerz, Radca
Prokrustes
Książę
Andrzej Fryderyk